FPDtech протоколдары

Басты анықтамалар.
– Қолданушы:
«Super Torque» Импульсты Модулінің 12 вольт немесе 24 вольт жүйелерде жұмыс істеуге арналған моделі үшін FPDtech өкіліне құнын төлеген тұлға
– Ресми Өндіруші, бұдан әрі – Өндіруші:
«Super Torque» Импульсты Модулінің барлық модельдерін өндіретін жеке/заңды тұлға немесе мекеме.
Ескерту:
Ресми Өндірушінің аты, атауы Өндірушінің www.fpdtech.kz ресми интернет парақшасында жарияланады.
– Ресми Өкіл, бұдан әрі Өкіл:
FPDtech Ресми өндірушісімен Әріптестік туралы шартқа тұрған жеке/заңды тұлға.

Ескерту:
Ресми Өкілдің аты, атауы Өндірушінің www.fpdtech.kz ресми интернет парақшасында жарияланады.

Scroll to Top