Қысқаша сипаттама

ҚЫСҚАША: Іштен жану қозғалтқышы: отындық Көлікті қозғалысқа келтіріп, көліктің Электр жүйесін қуатпен қамтамасыз етеді.

Электр қуаттаушы жүйе мен қозғалтқыштың байланысы:
қозғалтқыштың күшін пайдаланады, электр қуатының үздіксіз шығыны себепті
айнымалы ток өндіруге отын жағу тоқтамайды

Иін вал қуатын электр қуатын өндіруге жұмсауды азайту отын
шығынын азайта алады.

Ондай мүмкіндік, яғни, иін вал қуатын электр энергиясын өндіруге пайдалануын
кемітуді FPDtech «Super Torque» Импульсты Модуль қамтамасыз ете алады
Оның себептері келесідей:

Гнератордың роторы мен статоры арасындағы магниттік ағынның ауысу жылдамдығын
өзгерту Импульсты генератор қолдаунымен еселеп тездейді. Осының себебінен
генератор өндіретін электр қуаты да еселеп көбейеді.
Яғни, айнымалы ток өндіруге жұмсалған механикалық қуат та еселеп кемиді.


БҰЛ ҚҰБЫЛЫСТЫҢ НЕГІЗГІ САЛДАРЫ:
Айнымалы ток өндіруге жұмсалған отындық шығындар,
орташа есепте, жалпы отындық шығындар көлемінің 20%-на кемиді;

бұл нәтиже «Super Torque» Импульсты Модуль орнатылған 2500 көлік
қолданыс барысында анықталып расталдған және
мұндай жағдай тұрақты қайталанып отыр.

Айнымалы ток өндіруге жұмсалған қуат шығынын азайту дөңгелекке берілетін
бұраушы момент мәнін жұмсалатын отын көлемін артырмай өсіруге мүмкін етеді.
Бұл генератордың Электр қозғаушы күш өндіруін белсендіруінен туындайды.
Мұндай әрекет электр қуатын өндіруге жұмсалған бұраушы момент үнемдеуден
шығады. Сөйтіп бір жерден үнем болған қуат басқа қажеттілікке жұмсалады.

Қозғаушы күш деңгейінің қосымша отын жұмсамай өсуі
Динамометриялық стенд көмегімен жасалған
топтық өлшемдер нәтижелері толығымен растайды.

ЕСКЕРТУ:
Қозғалтқыш пен генератордың толық қуаттарының қатынасы ол тек солардың әрқайсысының максималды өнімділіктерінің садыстырмалы мәндері ғана. Бұл қуат деңгейлеріндей энергия өндіру үшін қанша отын жұмсалатынымен еш байланыспаған.
FPDtech генератор және қозғалтқыштың өзара әрекеті мен үнемделген отын мөлшерін, бұл агрегаттардың толық қуатына қатыссыз қарастырады.

 


ТОЛЫҚ:
Отындық қозғалтқыш, яғни «Engine»: отынды бұраушы моментке айналдырып, бұраушы момент қозғаушы күш тудырады «Fuel-Torque-Motive Force». Сөйтіп ол көліктің негізгі мақсаты қозғалыс әрекетін жүзеге асырады.
Екінші жақтан, қозғалтқыш отынды бұраушы моментке айналдырып, ол, өз кезегінде, генератордың статор және ротор орамдары арасындағы магниттік ағынды өзгерте отырып Электр қозғаушы күш тудырады. Бұл Электр қозғаушы күш айнымалы токқа себеп болады. Ондай тоқтың күші сол магниттік ағынның өзгеру жылдамдығына тікелей, ал өзгеріс уақытына теріс тәуелді. Статор орамында туындаған айнымалы ток диодты түзеткіштен өтіп, тұрақты токқа айналады. Тұрақты ток қуаты көлік аккумуляторын қуаттау мен көлік электр тұтынушыларын іске қосуға жұмсалады.
Сөйтіп, көлік екі жұйеден тұрады: Электр қуаттаушы-қоректендіруші және көлік қозғалысын қамтамасыз етуші жүйелер.

Электр қуаттаушы-қоректендіруші жүйе, міндетті түрде, қозғалтқышқа жүктеме түсіріп, бұраушы момент «Torque» пен қозғаушы күш «Motive Force» мөлшерін азайтады. Яғни, көлікте барлық күш тудыру-түрлендіру әрекеттері отын шығынына барып тіреледі.

Айнымалы ток өндіруге жұмсалатын бұраушы момент «Torque» пен қозғаушы күш «Motive Force» және олармен байланысты отын шығынын азайтудың амалы табылды. Егер Электр қозғаушы күш тудыру барысын сипаттайтын Фарадейдің заңы өрнегінің бөліміндегі уақыт периодын кемітетін болса, ол жағдайда генератор өндіретін Электр қозғаушы күш мөлшері еселеп артуына жағдай жасалар еді. Соның арқасында бұраушы момент «Torque» шығыны айтарлықтай үнем болар еді.

Мұндай өзгерістерді FPDtech «Super Torque» Импульсты Модулі тудыратын электрлі импульсты әсері жүзеге асырады. Генератор роторы орамына импульсты әсер ету генератор қызметін түбегейлі өзгертеді. Импульсты модуль өндіретін электрлі импульстердің шығу жиілігі иін вал айналу жиілігінен едәуір жоғары болуы себепті статор орамында туындайтын Электр қозғаушы күш мөлшері де, соған сәйкес, көп болады. Осыған байланысты иін валға түсірілетін жүктеме деңгейі де еселеп кемиді. Еселеп кеміген жүктеме қозғалтқыш тұтынатын отын мөлшерін кемітуге септік болады.

Электр қозғаушы күш өндіру құбылысында отынның жылу энергиясын электрлі энергияға айналдыру жылдамдығы өсуіне байланысты бұл түрлендіруден басқа да айналу, үйкеліс және жылу жоғалту шығындары да еселеп кемиді.

Scroll to Top