Тіркеу кестесі

қолданушы көлігі негізгі жұмыс мәліметтері жинақталған және FPDtech-Сервис-орталығы жасауы тиіс жұмыстар беліленген негізгі құжат

Тіркеу кестесінің мазұны:

1. Көлік капоты асты жағдай мен Қолданушымен сұхбат (қашан, қалай күтім жасалғандығы жайлы) көліктің жалпы жағдайымен танысу мақсатында өткізіледі.

2. FPDtech «Super Torque» Импульсты Модулі нысанына сай автомобиль 12 немесе 24 вольт электр жүйелерінде жұмыс істеуге арналған. Осы себепті аккумулятордың, генератордың және жалпы электр жүйесінің жұмысқа қабілеттілік дәрежесі бірінші ретте тексеріледі.

3. Қозғалтқышты басқару жүйесі ақаулары, яғни «C», «P», «U» кодтары кесірінен отын мөлшерлеу жүйесі кемшіліктері болуы мүмкін. Мұны мұқият тексерген жөн.

4. Отындық түзетулер, ауа массасын өлшеу жүйесі және оттегі өлшеу дәлдігі отын мөлшерлеу қызметінің күйін айқындайды.

5. СО, СН, СО2 және О2 қалдық газдар мөлшері көлік отын жүйесінің дұрыс істеуінің көрсеткіштері. Әр газдың мөлшерінің өсуі немесе кемуі сол жүйенің ағымдағы жағдайын айқындайды.
6. Қолданушы көлігі техникалық жағдайына қарап Өндіруші мен Өкілдің Кепілді міндеттемерінің қолданылуын анықтайды.

Ескерту:

Scroll to Top