Технология принциптері

ТЕХНОЛОГИЯМЫЗДЫҢ инженерлік НЕГІЗДЕРІ, яғни «Super Torque» Импульсты Модулінің міндеті мен әсері. Пайдасы.

«Super Torque» Импульсты Модулі 2016 жылы негізделген. Патентік сипаттамасына сай 12 және 24 вольтық көлік электр жүйелерінде жұмыс істеп, айнымалы ток электр-механикалық генераторы және тұрақты ток аккумуляторлы батареясымен бірге әрекет етеді.

Негізгі қызметі:
Іштен жану қозғалтқышты автомобиль көлік электр жүйесіне электрлі Импульс жөнелту.

Айнымалы ток электр-механикалық генератор роторы орамасына импульсты әсер генератордың өнімділігін арттырып, өндірілетін электр қозғаушы күш мөлшерін өсіреді. Бұл Импульсты Модуль қосылған мерзім бойы генератордың қозғалтқыштың иін валына түсіретін жүктемесін кемітеді. Мұндай әсер салдарынан электр қозғаушы күш тудыруға жұмсалатын бұраушы момент мөлшері азайып, соған сәйкес шығындалатын отын көлемі кемиді.
Электр қозғаушы күш тудыруға жұмсалатын бұраушы момент шығынының азаюы оның трансмиссия арқылы көлік дөңгелегіне берілу үлесін өсіреді. Яғни, көлік динамикасының өсуі отын шығынының көбеймеуімен бірге жүреді.
Аккумуляторлық батареяға жеткен импульстар оның кернеуі тұрақтылығына және қолданыс мерзімінің ұзаруына әкеледі.

«Super Torque» Импульсты Модулі
Пайдасы
Отындық көлік Электр өндіруші жүйесі өнімділігінің өсуі арқылы айқындалады.
Нақты отын шығыны, динамиканың өсуі және экологиялық пайдасы арқылы көрінеді.
Осыған сай нақты өлшемдер растаған мәліметтер бар:
 отын шығынының азаюы – орташа мәні 20% деңгейінде
 іштен жану қозғалтқышының динамикалық және қуаттық күшеюі
 зиянды қалдық мөлшерінің түсуі


FPDtech Технологиясын
тек шынайы ақпарат қана растап, келесі деректер айқындайды

«Super Torque» Импульсты Модулі жұмысының өнімділігін тексеру
алгоритмдері мен әдістері
келесі тарауларда көрсетілген:
«Отындық өнімділік» тарауы;
«Динамическаның өсуі» тарауы;
«Қалдық газдар құрамы мен Экологиялық өзгерістер» тарауы.

FPDtech Принципін ашып түсіндіру «Технология Принципін ашып түсіндіру» тарауынан қараңыз.

Scroll to Top